Der var 25.483 besøg ialt på hjemmesiden https://hlf.dk/ og OnlineBookingPortalen (denne side)

i tidsrummet fra 1. sep 2018 til 1. sep 2019, altså i et helt år,

det svarer til ca. 70 besøgende på de to sider i gennemsnit pr. dag (se fordelingen over månederne nedenfor)

     .