Antal besøgende på hjemmesiden og OnlineBookingPortalen fra 1/1-2018 til 31/12-2018,

altså i et år, det svarer til ca. 51 besøgende i gennemsnit pr. dag

(Fra og med 2019 opdateres siden ca. den første i hver måned)

                                                             

                                                                                         https://hlf.dk/                                                                                                                                                       https://hlf.memberlink.dk/

 

     .