20.485 besøg på hjemmesiden og OnlineBookingPortalen fra 1. marts 2018 til 1. marts 2019,

altså i et år, det svarer til ca. 56 besøgende i gennemsnit pr. dag i ovenstående tidsrum

(Siden opdateres ca. den første i hver måned)

                                                             

                                                                                         https://hlf.dk/                                                                                                                                                       https://hlf.memberlink.dk/

 

     .