Facilitetsoversigt
 

Facilitetsoversigten er under udarbejdelse, og kommer så snart vi har fået indsamlet alt det nødvendige materiale, beskrivelser, fotos m.m. Nedenfor vises en kort beskrivelse af de funktioner, der kan ventes.

Hver røde prik på kortet til venstre markerer, hvor vi har både liggende.

Når muse pilen føres henover de enkelte røde prikker, vises et forstørret billede af den aktuelle båd. Tastes der herefter på prikken, vises data om båden, hvilken båd der er tale om, hvilken motor, nøjagtig beliggenhed samt yderlige relevante oplysninger.

Ikke alle både er lagt ind på røde prikker, så derfor........

 

Indtil videre

Findes beskrivelserne af de enkelte Både også ved at vælge HLF's Både i menu bjælken.