Generalforsamling - Indkaldelse

25. april 2017 00:48 , af Lars Haut

Indkaldelse til Generalforsamling i

Hillerød Lystfisker Forening

Onsdag den 26 april 2017 kl 19.00

Brødeskov Station, Stationsvej 1, 3400 Hillerød

Agenda:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af regnskabet.
 4. Indkomne forslag.
 5. Godkendelse af de reviderede vedtægter.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. I ulige år: Valg for en toårig periode af

1 – 3 bestyrelsesmedlemmer

I lige år:  Valg for en toårs periode af

 1. KASSEREN

1 - 3 bestyrelsesmedlemmer.

2 bestyrelsessuppleant

2 revisorer

 1. 1 revisorsuppleant
 2. Eventuelt.

Det vil sige, at på valg i år er:

 • Formanden
 • 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer
 • 2 bestyrelsessuppleant
 • 2 revisorer
 • 1 revisorsuppleant

Fangst rapporter fremsendes til Jens Dalsgaard på nedestående mail adressen - jeda@mail.tele.dk

Forslag fremsendes til formanden på nedestående mail adresse.

Hvis du overvejer, at stille op til bestyrelsen eller formands posten så kan du evt kontakte formanden hvis du ønsker, at vide mere derom.

M v h     HLF – Lars Haut / Formand – Mail adresse : haut@post.cybercity.dk 

Mobil: 28157544.