Generalforsamling - Indkaldelse

17. marts 2019 00:48 , af Lars Haut

Indkaldelse til Generalforsamling i

Hillerød Lystfisker Forening

Tirsdag den 09 april 2019 kl. 19.00

Brødeskov Station, Stationsvej 1, 3400 Hillerød

Agenda:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller (hvis der kræves hemmelig afstemning ved personvalg)
  3. Bestyrelsens beretning v/formanden
  4. Godkendelse af regnskabet
  5. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring –

  1. Godkendelse af de reviderede vedtægter
  2. Fastsættelse af kontingent
  3. I ulige år: Valg for en toårs periode af

          FORMAND

  1 - 3 bestyrelsesmedlemmer

I lige år:  Valg for en toårs periode af

                KASSERER

                        1 - 3 bestyrelsesmedlemmer

        I alle år:  1 Bestyrelsessuppleant

                        2 revisorer

                        1 revisorsuppleant

        Det vil sige at følgende skal vælges i år:

                 FORMAND

                 KASSERER

                         pga. at han sidste år ekstraordinært fortsatte i et år

                  I tilfælde af, at der ikke findes en ny kasserer blandt medlemmerne,

                         må vi købe os fra bogføringen udefra 

                 1 - 3 bestyrelsesmedlemmer 

                         Jacob Hein og Reidar Poulsen genopstiller

                         Thorkil Foldager opstiller til valg

                         Verner Meiner genopstiller ikke trækker sig fra bestyrelsen

                         Jan Lindahl fortsætter i bestyrelsen

                 1 bestyrelsessuppleant

                 2 revisorer

                 1 revisorsuppleant

  1. Eventuelt.

      Uddeling af præmier i Årspokalen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                      

Forslag fremsendes til formanden på nedenstående e-mail.

Hvis du overvejer, at stille op til bestyrelsen, så kan du evt. kontakte formanden, hvis du ønsker, at vide mere derom.

M v h     HLF – Lars Haut / Formand – e-mail: haut@post.cybercity.dk 

Mobil: 28157544.